Mực tươi

  • → Mực tươi có nhiều loại như mực ống, mực nang, mực lá,...mực tươi thịt thơm ngọt, dai, ... mực còn tươi mình nó chớp lấp lánh nhìn rất đẹp

Sản phẩm mới