Vườn Quốc gia U Minh Hạ: Hệ sinh thái đặc hữu của Cà Mau

  • Cả nước có 29 vườn quốc gia thì chỉ riêng ở Cà Mau có tới 2 vườn quốc gia, đó là vườn quốc gia Mũi Cà Mau được thành lập năm 2004 và vườn quốc gia U Minh Hạ mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập vào đầu năm 2006 này

Đây là một danh dự rất lớn cho tỉnh Cà Mau chúng ta, để hiểu rõ hơn, chúng tôi có cuộc trao đổi, phỏng vấn đồng chí Phạm Thành Tươi - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh việc thành lập vườn quốc gia U Minh Hạ.

PV: Thưa đồng chí, ngày 20-01-2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 112/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi thành Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Vậy đồng chí cho biết động thái của tỉnh như thế nào để thực thi quyết định trên.

Đ/c: Phạm Thành Tươi: Theo đề nghị của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20-01-2006 về việc chuyển khu bảo tồn Vồ Dơi thành Vườn quốc gia U Minh Hạ. Ngay sau khi nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tich UBND tỉnh đã triển khai một số công việc cụ thể để sớm hình thành tổ chức bộ máy và quản lý chặc chẽ diện tích rừng của Vườn quốc gia U Minh Hạ. Cụ thể là, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Giám đốc sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành có liên quan xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, lựa chọn cán bộ để bổ nhiệm lãnh đạo Vườn quốc gia và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia. Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam bộ lập dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia U Minh Hạ và dự án đầu tư xây dựng vùng đệm của Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Giám đốc sở Ngoại vụ du lịch lập dự án phát triển du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia. Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND các huyện, xã trên địa bàn của Vườn quốc gia U Minh Hạ, triển khai thực hiện phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2006, kiên quyết không để xảy ra cháy làm thiệt hại tài nguyên rừng của Vườn quốc gia U Minh Hạ.

PV: Khi vườn quốc gia U Minh Hạ được thành lập thì tỉnh được lợi gì và dân sống ở Vườn quốc gia sẽ được lợi gì so với khu bảo tồn trước đây?

Đ/c: Phạm Thành Tươi: Cả nước hiện nay có 29 vườn quốc gia, thì tỉnh Cà Mau đã có tới 2 vườn quốc gia: Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Khi thành lập vườn quốc gia sẽ được lợi rất nhiều so với Khu bảo tồn thiên nhiên, thể hiện ngay trong mục tiêu, nhiệm vụ của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cụ thể là:

- Bảo tồn và tái tạo các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của hệ sinh thái ngập nước đặc thù, rừng chàm trên đất than bùn. Bảo tồn và tái tạo nguồn gen của các loài động, thực vật quý hiếm, cung cấp nguồn giống tự nhiên cho toàn vùng.

- Sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tài nguyên thủy sản và các sản phẩm khác của hệ sinh thái đất ngập nước để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của vùng.

- Bảo tồn các giá trị văn hóa, tinh thần, các di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của các thế hệ cha ông cho các thế hệ sau.

- Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan, phát triển du lịch sinh thái và các hoạt động phát triển cộng đồng nông thôn.

- Riêng đối với người dân sống ở Vườn quốc gia U Minh Hạ sẽ được hưỡng lợi từ các chương trình hoạt động và đầu tư phát triển vùng đệm, thông qua việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia U Minh Hạ và dự án đầu tư xây dựng vùng đệm của vườn quốc gia U Minh Hạ. Với các chương trình, dự án này, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong vùng sẽ được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh hơn. Các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, các mô hình sản xuất bền vững sẽ được triển khai thực hiện nhiều hơn. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống cháy rừng sẽ được tăng cường đầu tư, nâng cấp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ PCCR trong khu vực. Mức sống của nhân dân Vườn Quốc gia U Minh hạ sẽ không ngừng được cải thiện và nâng lên.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguồn: http://www.camau.gov.vn

Bài viết liên quan